Deur Benescke Janse van Rensburg

(ENGLISH AT BOTTOM)

Met mae wat op ’n knop trek, het ma en dogter mekaar daardie Vrydagoggend gespanne in die skool se ontvangslokaal ontmoet. Beide was onseker oor wat vir hulle voorgelê het. Die skoolhoof het die ma na die skool ontbied en sy sekretaresse het die matrikulant, Simoné oor die interkom afgeroep na die hoof se kantoor. Beide ma en dogter het geweet dat hierdie aksies een ding beteken: die skolier was in die moeilikheid. Maar waaroor? Wat hulle nie geweet het nie, was dat hulle op die punt was om nuus te kry wat hul situasie aansienlik sou verander. . .

 

Jaarliks het Radio Tygerberg 104FM, ’n gemeenskapradiostasie in die Kaapse Skiereiland, ’n Matriekafskeidprojek. Met die projek kan luisteraars behoeftige matrieks nomineer wat hulle dink waardig is om die matriekafskeid van hul drome te ontvang. Ons bid daaroor en uit die hordes aansoeke word vyf matrikulante gekies wat alles vir hul droomaand ontvang – die gebruik van ’n ontwerpersrok, grimering en hare wat deur ’n professionele persoon gedoen word en die matriek word selfs met ’n luukse motor na die matriekafskeid vervoer.

 

Met die aankondiging dat Simoné een van die matrieks is wat as wenner gekies is vir hierdie projek, was sy en haar ma in trane. Inteendeel, haar ma het so hard gesnik, dat sy skaars ’n woord kon uitkry. Wat ons nie geweet het nie, was dat die ma reeds vir twee maande werkloos was nadat die fabriek waarvoor sy gewerk het toegemaak het. As enkelmamma sonder ’n inkomste het haar eie droom om vir haar dogter die matriekafskeid van haar drome te gee, al meer na ’n onmoontlike saak begin lyk. Sy het egter nie die hart gehad om vir haar kind te sê dat sy nie die dans sou kon bywoon nie. Al wat sy kon doen, was om met God oor hierdie saak te praat en haar hart voor Hom uit te stort. Hy het gehoor en genade aan haar bewys (kyk na die video waartydens ons hul verras het by die skakel onderaan).

 

In Hebreërs 13:5 herinner God ons: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Ook in Psalm 37:5 lees ons: “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.” En in Jesaja 43:19 praat God weer: “Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.”

 

Watter area in jou lewe voel vandag vir jou soos ’n woestyn – dreigend om jou te oorweldig? ’n Finansiële krisis? ’n Huwelik op die rand van egskeiding? Skokkende nuus oor jou gesondheid? ’n Uitdaging met ’n kind van jou? Voel jy soos Simoné se ma magteloos om jou kind se droom te verwesenlik?

 

Kom ons onthou dat God ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Hy wil hê ons moet ons lewens aan Hom oorlaat en op Hom vertrou. Só kan Hy ons verras met ’n pad deur die woestyn en selfs ’n rivier wat in die dorste areas in ons lewens ontspring. Hy het dit vir Simoné en haar ma gedoen. Hy kan dit ook vir jou doen! Sterkte.

 

Vader God, baie dankie dat ek (noem die area in jou lewe wat jou bekommerd laat) na U kan bring. Help my asseblief om nie vreesagtig te raak nie, maar om my vrede in U te vind. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

 

 

 

 

Day 2: Remember, He knows about your situation

By Benescke Janse van Rensburg

 

A very stressed mom and daughter met each other in the school’s reception area that Friday morning. None of the two knew the reason the head master summoned the mom to the school and his secretary called down the matric learner, Simoné to his office. They both knew however, that these two actions meant one thing: The learner was in trouble. What they did not know, was that good news awaited them . . .

 

Annually, Radio Tygerberg 104FM, a community radio station in the Cape Peninsula, hosts a Matric Farewell project. Listeners get the opportunity to nominate needy matrics, who they feel deserves the matric farewell of their dreams. We then select five winners out of hundreds of nominations. These winners receive a designer dress, make-up and hair done by a professional and they even receive transport to the function in a luxury vehicle. A colleague and I were on our way to the school to surprise mom and daughter with the news that she was nominated and chosen as one of the winners.

 

With the announcement, both Simoné and her mother were wiping down tears flowing down their cheeks. In fact, her mother was sobbing so hard, that she barely could get a word out. What we did not know, was that after the factory she worked at closed down two months prior to that day, she was without an income. As a single mom, her own dreams to give her daughter a beautiful matric farewell, was busy fading away and she did not have the heart to tell her child that she could not go. All she could do was to speak to God about this challenge. He heard her prayers and demonstrated His mercy to her (see the link to the video of the announcement below).

 

In Hebrews 13: 5, God reminds us: Never will I leave you; never will I forsake you.” In Psalm 37:4 we read: Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart.And in Isaiah 43:19 God again says: “I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert.”

 

What in your life threatens to overwhelm you? An awful financial situation? Shocking news about your health? Your marriage on the verge of a divorce? Or are you like Simoné’s mom in a situation out or your control?

 

May we remind ourselves that God has the final say. He will never leave, nor forsake us. His desire is that we keep on delighting ourselves in Him, knowing that He is able to make a way through a wilderness and even surprise us with a river in those “desert areas” of our lives. He did it for Simoné and her mother – and He surely is able to do it for you. God bless.

 

Father God, thank you for allowing me to bring (name the area you are struggling with) to You. Help me to not allow fear in my life, but to put my hope in You. I ask it in the Name of Jesus Christ. Amen.