Deur Benescke Janse van Rensburg

 

Dit is die einde van die reeks, Onthou wie Hy is. Baie dankie vir al die saamgesels en terugvoer gedurende die reeks. Ek wil afsluit met ’n dagstukkie wat ek hoop dat jy sal uitdruk om saam met jou te dra wanneer jy nodig het om jouself te herinner aan wie Hy is.

 

In die woestyn waar Moses skape opgepas het, het God vanuit ’n brandende bos met Hom gepraat. Op die vraag wie Moses moes sê het hom gestuur na die Farao in Egipte, het God geantwoord: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur” (Eksodus 3:14). Wie is hierdie EK IS? Hier is vyf dinge wat Hy van Homself in die Woord sê:

 

Eienskap 1: Hy beskerm ons

 • Jesaja 41:10: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.”

 

Eienskap 2: Hy is Almagtig

 • Openbaring 1:8: “‘Ek is die Alfa en die Omega,’ sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

 

Eienskap 3: Hy is oral

 • Jeremia 23:24: “Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat Ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here.”

 

Eienskap 4: Hy hou sy Woord

 • Numeri 23:19: “God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, ‘n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?”

 

Eienskap 5: Hy het geen beperkings nie

 • Jeremia 23:27: “Ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir My onmoontlik?”

 

God het ons geskape om in ’n verhouding met Hom te staan. My gebed is dat ons sal tyd uitkoop om EK IS beter te leer ken. Mag ons Hom ontdek as die Almagtige, Alomteenwoordige Beskermer; die Een wat sy Woord hou en by wie daar geen beperkings bestaan nie. Hy is die Skepper wat regeer, maar ook betrokke is in die detail van ons elkeen se lewens. Kom ons waag dit om ’n tree nader aan Hom te gee. Hy wag reeds op ons. Sterkte.

 

Vader God, baie dankie vir u goedheid en guns in my lewe. Lei my asseblief deur u Heilige Gees om U beter te leer ken. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

 

Hier is nog teksverse oor wie God is (vanaf www.coutingmyblessings.com):

35 Powerful “I Am” Verses – God Is Who He Says He Is

 1. I am El-Shaddai—‘God Almighty.’ Genesis 17:1
 2. I am the God of your father, Abraham,” He said. “Do not be afraid, for I am with you and will bless you. Genesis 26:24
 3. I Am Who I Am. Say this to the people of Israel: I Am has sent me to you.” Exodus 3:14
 4. And God said to Moses, “I am Yahweh—‘the Lord.’ Exodus 6:2
 5. “I am the Lord who heals you.” Exodus 15:26
 6. I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Exodus 20:2
 7. I am merciful.” Exodus 22:27
 8. “Yahweh! The Lord! The God of compassion and mercy! I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness.” Exodus 34:6
 9. “If you obey my decrees and my regulations, you will find life through them. I am the Lord.” Leviticus 18:5
 10. “Be still, and know that I am God! I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world.” Psalm 46:10
 11. Therefore, this is what the Sovereign Lord says: “Look! I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Isaiah 28:16
 12. Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Isaiah 41:10
 13. I am the Lord; that is my name! I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols.” Isaiah 42:8
 14. I, yes I, am the Lord, and there is no other Savior. First I predicted your rescue, then I saved you and proclaimed it to the world. No foreign god has ever done this. You are witnesses that I am the only God,” says the Lord. Isaiah 43:11-12
 15. “From eternity to eternity I am God. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done.” Isaiah 43:13
 16. This is what the Lord says— your Redeemer and Creator: “I am the Lord, who made all things. I alone stretched out the heavens. Who was with me when I made the earth?” Isaiah 44:24
 17. “Remember the things I have done in the past. For I alone am God! I am God, and there is none like me.” Isaiah 46:9
 18. “I, yes I, am the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans, who wither like the grass and disappear?” Isaiah 51:12
 19. I am a God who is near,” says the LordI am also a God who is far away. No one can hide where I cannot see him,” says the Lord. “I fill all of heaven and earth,” says the LordJeremiah 23:23-24
 20. “For I am the Lord! If I say it, it will happen.” Ezekiel 12:25
 21. I am the Lord, and I do not change.” Malachi 3:6
 22. Jesus answered, “I am. And in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of God, the Powerful One, and coming on clouds in the sky.” Mark 14:62
 23. Then Jesus said, I am He [the Messiah]—I, the one talking to you.” John 4:26
 24. “I am the bread that gives life.” John 6:48
 25. I am the light of the world. The person who follows me will never live in darkness but will have the light that gives life.” John 8:12
 26. Jesus answered, “I tell you the truth, before Abraham was even born, I am!” John 8:58
 27. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep.” John 10:11
 28. Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Those who believe in me will have life even if they die. John 11:25
 29. Jesus answered, “I am the way, and the truth, and the life. The only way to the Father is through me.” John 14:6
 30. “Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or believe because of the miracles I have done.” John 14:11
 31. The Lord God says, “I am the Alpha and the Omega. I am the One who is and was and is coming. I am the Almighty.” Revelation 1:8
 32. “I am the One who lives; I was dead, but look, I am alive forever and ever!” Revelation 1:18
 33. I am coming soon. Continue strong in your faith so no one will take away your crown.” Revelation 3:11
 34. The One who was sitting on the throne said, “Look! I am making everything new!” Then He said, “Write this, because these words are true and can be trusted.” Revelation 21:5
 35. Jesus, the One who says these things are true, says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus! Revelation 22:20