74524734_10156440491420248_3511297603142680576_n
  1. Kolossense 4:2: “Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar.”
  2. Psalm 50:15: “Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.”
  3. Psalm 23:4: “Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my” (1953-hersiening).
  4. Filippense 4:6–7: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
  5. Levitikus 26:6: “Ek sal vrede gee sodat julle rustig kan slaap.”
  6. Psalm 37:5: “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.”
  7. Jeremia 32:27: “Ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir My onmoontlik?”
  8. Psalm 33:20: “Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.”
  9. Jakobus 4:8: “Nader tot God en Hy sal tot julle nader.”
  10. 1 Petrus 5:7: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”