unnamed (1)
Deur Benescke Janse van Rensburg
 
Met die eerste sonstrale daardie Sondagoggend was Maria Magdalena en nog vroue op pad na die tuingraf. Hulle wou Jesus se liggaam met kruie en speserye gaan versorg. Meteens het hulle in hul voetspore gevries. Bo-op die rots wat weggerol was voor die graf, het ’n engel van God gesit.
 
Omdat die engel die vrees op die vroue se gesigte kon sien, het hy hulle dadelik gerusgestel: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.”

 
Wat het gebeur van die Vrydag aan die kruis tot die Sondagoggend met die opstanding?
 
’n Tydjie gelede lees ek van ’n gebruik vroeër jare tydens oorlogtye. Sodra ’n nasie se weermag die oorwinning in die stryd behaal het, sou hulle ’n boodskap terugstuur na hul tuisstad dat die inwoners alles gereed moes kry. Onder ’n luide applous sou die weermag deur die stadspoorte stap, gevolg deur die verslane weermag in boeie. Die hoogtepunt van die optog deur die strate, was egter die koning, gevolg deur die verslaande koning in boeie. Vir die stadsmense was dit die fisiese versekering dat die oorwinning behaal is. Vir die verslane koning was dit die ergste vorm van vernedering wat hy kon deurmaak.
 
Kom saam met my terug na die heuwel op Golgota. Kan jy hoor hoe die Man aan die middelste kruis uitroep: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” (My God, my God, waarom het U my verlaat?). Hoor Hom dan fluister: “Dit is volbring,” voordat Hy sy laaste asem uitblaas.
 
Op dié punt het Satan en sy demone feesgevier. Hulle het gedink dat hulle die oorwinning behaal het. In die onsigbare wêreld het die stryd egter eers begin. In Kolossense 2:15 lees ons: “Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God die wapens weggevat van almal en alles wat oor die wêreld wil regeer. Hulle het sy gevangenes geword, en Hy het vir almal gewys dat hulle sy gevangenes is.”
 
Kan jy jouself indink watter oorverdowende applous in die hemel moes losbars toe Jesus daardie Sondagoggend uit die graf stap? Die Vlekkelose Lam het elke mag en gesag ontwapen om ons vry te koop. Hy het die vyand geboei in die triomftog deur die strate vertoon. Selfs meer nog, Hy het aan ons die outoriteit gegee om self ook oor die vyand te heers. Mag ons nooit hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar nie. Sterkte.
 
Vader God, ek staan sonder woorde om u te bedank vir u liefde en verlossingsplan wat U deur Jesus bewerkstellig het. Dankie Jesus, dat U my ingedagte gehad het toe U die pyn aan die kruis verduur het. Vader, help my asseblief om vandag in oorwinning te leef sodat U op my sal trots wees. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.