Dag 2 van 21

Tema vir die dag:  GELOOF.
Geen “boom” is nog ooit afgekap en geen uitdaging oorkom sonder geloof. Ons geloof demonstreer aan God dat ons Hom vertrou vir die deurbraak.

Teksverse vir die dag: Hebreers 11:1, Markus 11:24,

Uitdaging vir die dag:

  • Visualiseer hoe jy wil hê dat jou situasie moet verander en skryf dit neer sodat jy gereeld daarna kan kyk.
  • Wees goed vir die mense om jou.