Tema vir die dag:  Salf
Olie is ‘n teken van die Heilige Gees. Wanneer jy jou huis, huweliksmaat of werkplek salf is dit ‘n teken dat jy die persoon of besitting aan God toewy om teenwoordig te wees.

Teksverse vir die dag:

  • Matthew 6:17-18:But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.”
  • Jakobus 5:14: “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.”
  • Ekstra teksverse:
    • Salwing onder die ou verbond: Eks 28:41; Eks 29:36; 1 Sam 15:1; 1 Kon 15:1; 2 Sam 12:20; Jes 21:5; 2 Sam 1:21.
    • Salwing onder die nuwe verbond: Johannes 9:6; Lukas 10:34; Matteus 3:13-17.

Oudioboodskap: Vind die skakel hier onder.

Afslag: Gebruik gerus DEURBRAAK as koepon op my aanlynwinkel vir afslag sou jy dalk van die boeke wil aanskaf (skakel onderaan na winkel).

Lekker week.

Groete
Benescke